Project

General

Profile

Quy trình làm việc

Thông tin về quy trình làm việc của THCmedia

Đặt tên dự án như thế nào?

Đặt theo công thức sau "#" + số thứ tự + tên công ty hoặc tên dự án: Đối với các dự án triển k...

 • 0 answers
 • 41 views

Lương sẽ được lấy như thế nào

Sau khi Leader dự án chuyển hết tất cả các task của bạn thành trạng thái đã hoàn thành thì lương ...

 • 0 answers
 • 37 views

Phần mềm thao tác máy từ xa?

Khi gặp khó khăn về sử dụng các phần mềm liên quan đến công việc và cần thao tác từ xa các bạn có...

 • 0 answers
 • 32 views

Group thông tin trên Facebook

Thông tin thông báo sẽ được cập nhật lên group này bao gồm lịch làm việc, lịch nghỉ, các kế hoạch...

 • 0 answers
 • 31 views

Kênh giao tiếp của THCmedia

Kênh giao tiếp. Thảo luận liên quan đến dự án. https://slack.com/intl/en-vn/ - Đang tiến hành cà...

 • 0 answers
 • 29 views

Vệ sinh chung!

Các bạn ở công ty vui lòng giữ vệ sinh chung.- Không được xả rác bừa bãi- Không được sắp xếp khôn...

 • 0 answers
 • 23 views

Ai có thể đặt câu hỏi về quy trình làm việc?

Tất cả mọi người đều có thể đặt câu hỏi liên quan đến quy trình làm việc của công ty: Lưu ý: n...

 • 0 answers
 • 19 views

Giờ làm việc của công ty

Công ty làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước) Buổi sán...

 • 0 answers
 • 17 views

  (1-8/8)