Project

General

Profile

Q&A IT

Nơi trả lời các câu hỏi về các dự án IT

Tôi có thể tự tạo task công việc của tôi không?

Có nhưng phải thông qua sự đồng ý của leader

 • 0 answers
 • 45 views

Tôi có thể tạo yêu cầu support được không?

Có tất cả mọi người có thể tự tạo yêu cầu support trong phần công việc mình quản lý

 • 0 answers
 • 40 views

Làm sao để nhận các phản hồi liên quan đến các Task?

Các phản hồi sẽ được nhận thông qua các comment ở từng vấn đề (Cập nhật trang hoạt động của dự án...

 • 0 answers
 • 40 views

Tôi có thể xem trạng thái công việc tôi ở đâu?

Bạn có thể xem trạng về các task mình quản lý ở tab Agile ở mỗi trang dự án

 • 0 answers
 • 38 views

Ai là người đánh giá hoàn thiện công việc?

Sau khi hoàn thành task bạn có thể liên hệ đến Leader dự án để chuyển trạng thái task hoặc nhận f...

 • 0 answers
 • 37 views

Thông tin chính thức về dự án?

Thông tin chính thức về tất cả các dự án nằm ở https://manage.thcmedia.vn/, Slack, Email (Công ty...

 • 0 answers
 • 33 views

Làm thế nào để có thể tham gia vào dự án IT của THCmedia?

Để tham gia vào các dự án IT của THCmedia các bạn phải là thành viên của hệ thống quản trị Cụ ...

 • 0 answers
 • 33 views

Thông tin dự án IT lấy ở đâu?

Thông tin dự án cụ thể sẽ được mô tả cụ thể ở trang Wiki của mỗi dự án

 • 0 answers
 • 30 views

Làm sao tôi có thể biết mình làm những gì?

Sau khi họp về dự án! Leader sẽ tạo task (Công việc) cho các bạn triển khai. Task công việc củ...

 • 0 answers
 • 23 views

  (1-9/9)